Test de sociale intelligentie van jezelf en je medewerkers.

Intelligentie is geen garantie voor goede samenwerking. Reuven Bar-On
ontdekte dat mensen met een hoog IQ konden falen in het leven. Niet in de
laatste plaats omdat ze aan zichzelf en de mensen om zich heen te hoge
eisen stellen. Daarom kijken wij naar je emotionele intelligentie. Want deze is
prima te coachen!

De BarOn EQ-i bestaat uit een persoonlijkheidvragenlijst met 133 korte en duidelijke uitspraken. In principe is de BarOn EQ-i geschikt voor iedereen vanaf (kort) MBO-niveau, omdat de uitspraken zeer begrijpelijk zijn geformuleerd. Het invullen kost slechts 15 minuten.

Reuven Bar-On is een onderzoeker die o.a. merkte dat mensen met een hoog IQ soms faalden in hun leven, terwijl anderen met veel lager IQ succesvoller waren. Succesvol in de zin van: vaker gelukkig, betere sociale verbindingen met de juiste diepgang. Ook succesvol werk en persoonlijke ambities. Hij concludeerde dat dit vooral kwam door de manier hoe mensen omgaan met hun intelligentie, hun omgeving en hoe zij daarbij hun emotionele intelligentie en sociale vaardigheden inzetten.

Hij onderzocht dit en beschreef Emotionele Intelligentie (EQ) als een aparte vaardigheid. Hij bracht een test op de markt (1997) en verkreeg een patent op deze test die officieel BarOn Emotional Quotiënt Inventory ging heten. EQ-i is meer een inventarisatie dan een test. BarOn EQ-i meet persoonlijkheidsstijlen.

Alle EQ elementen zijn te coachen en te veranderen, terwijl het IQ tamelijk vast ligt. Gemeten worden de intra-persoonlijke dimensie (innerlijk), de inter-persoonlijke dimensie (omgang met anderen), het aanpassingsvermogen, stressmanagement, de algemene stemming.

Volgens Bar-On is EQ: Reeks van non-cognitieve vermogens, competenties en vaardigheden die iemands kans van slagen en het tegemoet treden van eisen en druk vanuit de omgeving beïnvloeden.

Door gebruik te maken van emotionele vermogens is men beter in staat om goed te functioneren zowel prive als binnen de dynamische en complexe werkomgeving die organisaties vandaag de dag zijn. Het is derhalve belangrijk dat men inzicht krijgt in de eigen emotionele intelligentie.

Top Executive Care zet de analyse in bij individuele coachtrajecten, op groepsniveau (het EQ van het team) en voor leiderschapsontwikkeling.