De AEM-Cube: de waarde van individuele bijdragen in een continu veranderende organisatie.

Veranderingen komen continu en in golven. Gelukkig zit aanpassen aan veranderende omgevingen in onze menselijke natuur. Daarnaast zijn mensen van nature nieuwsgierig en willen we graag groeien en ontwikkelen. Iedereen benadert verandering en groei op zijn of haar eigen unieke en waardevolle manier.

Hoe organiseer je deze verschillende perspectieven en drijfveren? De AEM-Cube brengt in kaart hoe mensen van nature omgaan met verandering en groei. De tool is gestoeld op meer dan 20 jaar onderzoek en helpt individuen, teams en organisaties wereldwijd om het groeipotentieel van mensen te identificeren en te koppelen aan strategie, tactiek, operatie en controle.

3 dimensionaal ontwikkelmodel

De kracht en bijdrage van het individu aan het collectieve proces wordt gemeten langs drie dimensies:

 • Attachment
 • Exploratie
 • Managen van complexiteit

De AEM-Cube onderzoekt drie belangrijke dimensies van verandering en groei: Attachment, Exploratie en het Managen van complexiteit. Op basis van deze drie dimensies wordt de natuurlijke en unieke contributie van een individu in het proces van groei en verandering beschreven. Door deze contributies te combineren in een teamplaat, worden de krachten gebundeld en krijgt het team inzicht in de strategische diversiteit. Zo geeft de AEM-Cube inzicht in de eigen kwaliteiten en hoe om te gaan met de kwaliteiten van anderen in navolging van individuele, team- of organisatiedoelen.

De AEM-Cube in het kort

 • Een driedimensionaal ontwikkelinstrument om de talenten en uitdagingen van individuen, teams en organisaties in kaart te brengen
 • De analyse heeft een gedrag voorspellende waarde
 • Beschikbaar in meerdere talen als zelf- en 360 feedbackbeeld
 • Wereldwijd ingezet door meer dan 2500 organisaties voor onder andere recruitment, carrièrecoaching, leiderschapstrajecten, innovatieprogramma’s, teambuilding en meer

De AEM-Cube voor individuen

 • Helpt bij persoonlijke ontwikkeling: Waar ligt mijn kracht en talent in het bijdragen aan verandering en groei? Wat geeft mij energie?
 • Helpt bij samenwerkingen: Hoe communiceer en draag ik bij in een team?
 • Helpt bij carrièrekeuzes: Welke leiderschapsstijl zou bij mij passen? Zit ik op de juiste plek? Welke rol past bij mij?

De AEM-Cube voor teams

 • Brengt de cognitieve en strategische diversiteit van teams in kaart door de inviduele bijdragen te bundelen
 • Voedt onderlinge waardering en begrip voor ieders unieke bijdrage aan teamperformance
 • Helpt de teamdynamieken te analyseren en voorspellen om duurzame groei te waarborgen, ook al verandert de samenstelling of omgeving van het team of de organisatie

De AEM-Cube voor organisaties

 • Geeft inzicht in het verbinden van de optimale bijdragen van individuen aan de strategische doelstellingen in de organisatie
 • Koppelt het groeipotentieel van mensen aan de natuurlijke groeicyclus van de organisatie
 • Helpt bij het realiseren van innovatie-, zelfsturings- en verandertrajecten